LOGO - Allt inom reklam - Atelje för grafisk arbete - the bearsign

Go to content

Main menu:


Logotypdesign
      
      Vi utformar eller moderniserar Er Firmalogga för trycksaker eller optimerar den för digitalt bruk (web) Vår styrka är kombinationen mellan de digitala verktygen och det traditionella handverket i det grafiska området. Vår kunskap beror inte på lusten till det grafiska, utan på mångårig utbildning med mästarbrev och 30 års yrkeserfarenhet. Intresset kommer från morfar Robert Richter som redan 1948 var innehavare av ett rekommenderat tryckeri i centrala Berlin.

    
     
______________________________________


Logodesign   

Wir erstellen oder modernisieren Ihr Firmenlogo für den Druckbereich oder optimieren dieses für digital Nutzung (Web). Unsere Stärken sind die Kombination zwischen den digitalen Werkzeugen und dem traditionellen Handwerk im grafischen Bereich.Außerdem beruht das Können nicht nur aus der Lust an Grafik, sondern auch in der Ausbildung und einer über 35 jährigen Berufserfahrung. Das Intresse kommt vom Grossvater Robert Richter der seit 1948 eine anerkannte Druckerei hatte. 
Back to content | Back to main menu